Kompleksowe usługi budowlane

Wszelkie prawa zastrzeżone © MGBUILDING

Wykonanie instalacji

magazynowania w Nowinach.

2015.11 - 2016.04

Zleceniodawca Skanska S.A. Warszawa Nazwa zadania: Wykonanie instalacji magazynowania transportu i dozowania paliw alternatywnych Pasr dla pieca nr 1,2 na terenie Cementowni Nowiny. Rozbudowa hali Pasr w Cementowni Nowiny Zakres prac: Nowa hala: wykonanie prac rozbiórkowych, ziemnych, fundamentowych, żelbetowych, pokrycia dachowego, elewacji, stolarki, posadzek i instalacji wod-kan Istniejąca hala: wykonanie prac rozbiórkowych, ziemnych, fundamentowych, żelbetowych, pokrycia dachowego, elewacji, stolarki i instalacji wod-kan Zsyp Węgla: Wykonanie prac rozbiórkowych, ziemnych, fundamentowych, żelbetowych, pokrycia dachowego Zagospodarowanie terenu: Roboty rozbiórkowe, ziemne, drogowe. Miejsce Realizacji Nowiny

Budowa i przebudowa Zakładu

Produkcji Tektury i Opakowań.

2015.04 - 2016.02

Zleceniodawca: Glif Sp. z o.o. Nazwa zadania: Budowa i przebudowa Zakładu Produkcji Tektury i Opakowań „Top Thimm Opakowania” w Tychach Zakres prac: Kompleksowe wykonanie stanu surowego budynku biurowego Miejsce Realizacji: Tychy

Budowa kotła fluidalnego w

Oświęcimiu.

2015.04 - 2015.12

Zleceniodawca: Rafako S.A. Racibórz Nazwa zadania: Budowa kotła fluidalnego OFz140 w Elektrociepłowni Synthos Dwory 7 Oświęcim Zakres prac: Wykonanie budynku gospodarki olejowej zewnętrznej wraz z wiatą Wykonanie fundamentów kanałów spalin Wykonanie adaptacji pomieszczeń do wymogów przeciwpożarowych Wykonanie budynków elektrycznych wentylatorów spalin i recyrkulacji spalin Wykonanie i montaż ramy podawczej, przejść technologicznych, podparć rurociągów wody, ogrodzenia gospodarki olejowej. Miejsce Realizacji: Oświęcim

Budowa salonu samochodowego

w Kielcach.

2015.03 - 2015.12

Zleceniodawca: Folwark Finanse Arkadiusz Grzywna Kielce Nazwa zadania: Budowa budynku usługowego - salonu samochodowego (w tym usługi handlu o powierzchni 317,35 m2 ) wraz z instalacjami wewnętrznymi, zewnętrznymi: wodociągową, kanalizacji sanitarnej, przebudową odcinka gazociągu wraz z budową przyłącza gazowego oraz zjazdu z ulicy Gustawa Morcinka w Kielcach Zakres prac Generalne wykonawstwo Miejsce Realizacji Kielce ul. Sandomierska

Budowa autosalonu Honda w

Katowicach.

2018.08 - 2019.04

Zleceniodawca: JKK MOTO Sp. z o.o. Nazwa zadania: Budowa autosalonu Honda z serwisem samochodowym przy ul. 73-Pułku Piechoty w Katowicach na działkach 3963/55, 3964/55, 3966/55, 3967/55, 3968/55. Zakres prac: Budowa salonu samochodowego wraz z serwisem. Miejsce Realizacji: Katowice, ul. 73-Pułku Piechoty

Przebudowa budynku w

Dąbrowie Górniczej.

2017.11.06 - 2018.10 31

Zleceniodawca: Gmina Dąbrowa Górnicza Nazwa zadania: Przebudowa budynku przy ul. Łącznej w Dąbrowie Górniczej wraz z otoczeniem. Zakres prac: Przebudowa budynku wraz z zagospodarowaniem terenu. Miejsce Realizacji: Dąbrowa Górnicza, ul. Łączna

Rozbudowa budynku

produkcyjnego OMAR w Kielcach.

2016.11.02 - 2017.12 30

Zleceniodawca: Zakład Piekarniczy OMAR Paweł Okólski Nazwa zadania: Rozbudowa budynku produkcyjnego o część produkcyjno – biurową dla potrzeb Zakładu Piekarniczego „OMAR” na działce nr ewid.: 392/44, obręb 0004 Zakres prac: Rozbudowa budynku. Miejsce Realizacji: Kielce, ul. Skrajna

Rozbudowa i przebudowa salonu

samochodowego „Mazda” w

Katowicach.

2016.09.26 - 2018.01.12

Zleceniodawca: JKK PRO-MOTO Sp. z o.o. Sp. K. Nazwa zadania: Rozbudowa i przebudowa salonu samochodowego „Mazda” zlokalizowanego w Katowicach przy ul. Kościuszki 215, Kategoria obiektu XVII Zakres prac: wykonanie robót budowlanych wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji wykonanie instalacji wod-kan oraz c.o wykonanie instalacji elektrycznych instalowanie systemów alarmowych zagospodarowanie terenu Miejsce Realizacji: Katowice, ul. Kościuszki

Przebudowa budynku biurowego

DS Smith w Kielcach.

2018.03.08 - 2018.11.30

Zleceniodawca: DS Smith Dywizja Packaging ul. 17 Stycznia 45D, 02-146 Warszawa Nazwa zadania: Przebudowa budynku biurowego DS Smith z portiernią. Zakres prac: wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji wykonanie instalacji wod-kan oraz c.o wykonanie instalacji elektrycznych instalowanie systemów alarmowych zagospodarowanie terenu. Miejsce Realizacji: Kielce, ul. Malików

Rozbudowa zakładu

produkcyjnego Cersanit w

Starachowicach.

2018.03.28 - 2018.10.30

Zleceniodawca: CERSANIT II S.A. Nazwa zadania: Przebudowa i rozbudowa zakładu produkcyjnego Cersanit II S.A. przy ul. Bema 2 w Starachowicach. Zakres prac: Generalne Wykonawstwo Miejsce Realizacji: Starachowice, ul. Bema

Budowa budynków mieszkalnych

wielorodzinnych w Kielcach.

2017.08-2018.09

Zleceniodawca Słowackiego 24 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Wojska Polskiego 7/9, 25-364 Kielce. Nazwa zadania: Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w tym usługami handlu o pow. Sprzedaży 5511 m2 wraz z wew. Instalacją wentylacji mechanicznej i gazu na dz. Nr ewid 1250, w obr. 0017 przy ul. Słowackiego 24 w Kielcach. Zakres prac Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami. Miejsce Realizacji Kielce, ul. Słowackiego

Budowa salonu samochodowego

w Kielcach.

2018.12 - 2019.08

Zleceniodawca Folwark Samochodowy Sp. z o.o. Nazwa zadania: Budowa wielkopowierzchniowego obiektu handlowego o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2 pełniącego funkcję salonu samochodowego wraz z budową pylonu reklamowego, miejsc parkingowych, osłony na odpady stałe na działce nr 512/3 obręb 0004 przy ulicy Transportowców w Kielcach. Zakres prac: Budowa salonu samochodowego wraz z zagospodarowaniem terenu. Miejsce Realizacji Kielce, ul. Transportowców

Budowa Straży Pożarnej w

Kielcach.

2018.05 - 2020.09

Zleceniodawca: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach Nazwa zadania: Rozbudowa obiektów strażnicy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 1 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach Zakres prac: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej architektoniczno – budowlanej wykonawczej oraz wykonanie robót budowlanych i wyposażenie rozbudowywanych obiektów JRG 1. Miejsce Realizacji: Kielce, ul. Sandomierska

Budowa salonu sprzedaży

samochodów Audi przy ul.

Transportowców w Kielcach

2019.04 - 2020.07

Zleceniodawca: Autocentrum Spółka Akcyjna, ul. Zakładowa 18, 25-760 Kielce Nazwa zadania: Salon sprzedaży samochodów Audi wraz z częścią serwisową, towarzyszącą infrastrukturą techniczną i komunikacyjną przy ul. Transportowców w Kielcach Zakres prac: Budowa salonu sprzedaży samochodów Audi wraz z częścią serwisową, w zakres której wchodzi: budynek handlowo-usługowy salonu sprzedaży z częścią serwisową wraz z instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi; plac manewrowy wraz z miejscami postojowymi; Miejsce Realizacji: Kielce, ul. Transportowców

Wybrane zakończone realizacje

Przykładowe realizacje wykonane w ostatnim okresie

Budowa Centrum Edukacji

Ekologicznej w Wiśle.

2019.01 - 2019.06

Zleceniodawca: Gmina Wisła z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Wiśle 43-460 Wisła, pl. Hoffa 3. Nazwa zadania: Budowa Wolnostojącego Budynku Centrum Edukacji Ekologicznej w Wisle wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną, zlokalizowaną na działkach nr 3589/11, 359/12, 3589/14, 3589/19, 3589/18, 5790/47, 5790/50 przy ul Wyzwolenia w Wiśle Zakres prac Budowa pawilonu biurowo-wystawego wraz z zagospodarowaniem terenu obejmującym wykonanie ścieżek przyrodniczo dydaktycznych. Miejsce Realizacji Wisła, ul. Hoffa

Rozbudowa budynku

produkcyjno - magazynowego

“Społem”.

2019.06 - 2019.11

Zleceniodawca: Wytwórcza Spółdzielnia Pracy „SPOŁEM” , 25-726 Kielce , ul. Mielczarskiego 93-95 Nazwa zadania: „Rozbudowa budynku produkcyjno - magazynowego o część magazynową z zapleczem socjalnym, z instalacjami wewnętrznymi (ciepłej i zimnej wody użytkowej, wody do celów p.poż, centralnego ogrzewania, kanalizacji, klimatyzacji, wentylacji mechanicznej, elektrycznej) oraz zewnętrznymi instalacjami na terenie inwestycji (wodociągową, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, elektrycznej) a także rozbiórką budynku magazynowego oznaczonego jako 779s wraz z przebudową infrastruktury zewnętrznej na działkach nr ewid. 220/5, 220/6, 220/8, 220/9 oraz 220/11 obr. 0015 przy ul. Mielczarskiego 93-95 w Kielcach”. Zakres prac: Rozbudowa budynku produkcyjno - magazynowego. Miejsce realizacji: Kielce, ul. Mielczarskiego

Salon samochodowy Mercedes

przy ul. Transportowców w

Kielcach

2019.05 - 2020.08

Zleceniodawca: Euroservice Sp. j. , ul. Płowiecka 62, 04-501 Warszawa Nazwa zadania: Salon samochodowy Mercedes przy ul. Transportowców w Kielcach Zakres prac: Budowa wielkopowierzchniowego obiektu handlowego, pełniącego funkcję salonu samochodowego Mercedes wraz z budową pylonu reklamowego, miejsc parkingowych, miejsc do gromadzenia odpadów stałych. Miejsce realizacji: Kielce, ul. Transportowców

Nadbudowa budynku biurowego

CBL I.

2019.07 - 2020.10

Zleceniodawca: Bakalion Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa Nazwa zadania: Nadbudowa o jedną kondygnację pięciokondygnacyjnej części budynku biurowego CBL I zlokalizowanego na działce nr 16/4 obr. 51 jedn. Ewid. Śródmieście przy ul. Lubicz 23 w Krakowie Zakres prac: Nadbudowa o jedną kondygnację pięciokondygnacyjnej części budynku biurowego CBL I zlokalizowanego na działce nr 16/4 obr. 51 jedn. Ewid. Śródmieście przy ul. Lubicz 23 w Krakowie- wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych. Miejsce realizacji: Kraków, ul. Lubicz

Rozbudowa hali produkcyjno-

magazynowej z częścią socjalno-

biurową.

2020.02 - 2020.09

Zleceniodawca: Marbach Polska sp. z o.o. Tarnowskie Góry, ul. Zagórska 132 Nazwa zadania: „Rozbudowa istniejącej hali produkcyjno-magazynowej z częścią socjalno- biurową wraz ze zmianą sposobu uzytkowania istniejącej części magazynowej na cele produkcyjne wraz z instalacjami na terenie MARBACH sp. zo.o. w Kielcach na terenie Kieleckiego Parku Technologicznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz wjazdem wg projektu zagospodarowania terenu”. Zakres prac: Część budowlano-architektoniczna, zewnętrzne sieci i przyłącza wodno- kanalizacyjne, instalacje techniczne wewnętrzne, przyłącza energetyczne i teletechniczne, podłączenie do ogrzewania miejskiego wraz z węzłem cieplnym Miejsce realizacji: Kielce, ul. Olszewskiego

Budowa żłobka przy Zespole

Szkół w Kostomłotach Drugich

2020.06 - 2020.12

Zleceniodawca: Gmina Miedziana Góra Nazwa zadania: „Rozbudowa przedszkola o budynek żłobka z łącznikiem i pomieszczeniami towarzyszącymi przy Zespole Szkół w Kostomłotach Drugich”. Zakres prac: Budowa wg powierzonego projektu. Miejsce realizacji: Miedziana Góra

Remont i modernizacja

budynków magazynowych

DEZAMET S.A.

2019.07 - 2020.10

Zleceniodawca: Zakłady Metalowe DEZAMET S.A., ul. Szypowskiego 1, 39 – 460 Nowa Dęba Nazwa zadania: „Remont i modernizacja budynków magazynowych dla potrzeb pakowania i magazynowania wyrobów gotowych w zakresie produkcji amunicji różnych kalibrów”. Zakres prac: Remont i modernizacja budynków magazynowych o numerach inwentarzowych 131/27, 131/25, 132/171 dla potrzeb pakowania i magazynowania wyrobów gotowych DEZAMET S.A. w zakresie produkcji amunicji różnych kalibrów. Miejsce realizacji: Nowa Dęba

Rozbudowa hali produkcyjno-

magazynowej wydziału P3

2020.01 - 2021.01

Zleceniodawca: DS Smith Polska sp. o.o. Warszawa Nazwa zadania: „Wykonanie projektu i robót budowlanych polegających na realizacji inwestycji pod nazwą Rozbudowa hali produkcyjno-magazynowej wydziału P3”. Zakres prac: Budowa w systemie “zaprojektuj i zbuduj”. Miejsce realizacji: Kielce ul. Malików